ติดต่อเรา

โทร.02-266-9125 , 02-266-9126

fax. 02-234-2250 , 02-233-2877

บริษัท ริเวอร์ซันครูส จำกัด ให้บริการนำเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานคร และเมืองมรดกโลก “พระนครศรีอยุธยา” เดินทางทุกวันจากกรุงเทพมหานคร โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์มืออาชีพ นำชมพระราชวังบางปะอิน และนครประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยการล่องเรือ “ริเวอร์ซัน” พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ซึ่งริเวอร์ซันรับรองท่านด้วยอาหารบุฟเฟต์หลากหลายสไตล์ พร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำและทิวทัศน์ต่างๆ ที่ท่านจะต้องประทับใจในการร่วมเดินทางไปกับ "ริเวอร์ซันครูส" เท่านั้น

 

 

"ริเวอร์ซัน . . . เป็นเยี่ยมเรื่องการให้บริการ ชำนาญเรื่องการท่องเที่ยว"

โปรแกรมทัวร์

RS I O/W : โปรแกรมลงเรือตอนเช้า
RS II O/W : โปรแกรมลงเรือที่วัดช่องลมตอนบ่าย
RS II R/T : ไปรถกลับเรือ
IMG_0496
IMG_0500
IMG_0503
IMG_0674
IMG_0795
IMG_0971
IMG_1293
IMG_1320
IMG_1327
IMG_1343
IMG_1354
IMG_1427
IMG_1428
IMG_1494
IMG_1508
IMG_1625
IMG_6273-2
IMG_6747
JMG-0029-2
JMG-0043-2
JMG-0325-2
IMG_0818
IMG_0819
IMG_0821
IMG_1195
IMG_1218
IMG_1231
IMG_1237
IMG_1240
IMG_1248
IMG_1255
IMG_1266
IMG_1271
IMG_6501
IMG_6597
IMG_6601
IMG_6642
IMG_6643
IMG_6655
IMG_6954
JMG-0034
IMG_0493
IMG_0514
IMG_0717
IMG_0719
IMG_0849
IMG_0850
IMG_0873
IMG_0888
IMG_0890
IMG_0895
IMG_1165
IMG_1389
IMG_1390
IMG_1539
IMG_6253-2
IMG_6899
IMG_7024
IMG_7025
IMG_7118
JMG-0259-2
JMG-0311-2
Free business joomla templates