โปรแกรมล่องเรือริเวอร์ซัน
TOUR CODE: RS 2 O/W

img_0500
img_0525
img_0551
img_0576
img_0625
img_0695
img_0795
img_1231
img_1248
img_1271
img_1293
img_1354
img_1390
img_6655
img_6747
13.30 น.
ลงเรือริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี
อาหารกลางวัน
อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทย – ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล
อาหารรสเลิศกับบรรยากาศการล่องเรือที่หรูหรา คือ ความประทับใจ
บ่าย
- บริการชา กาแฟ
ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝั่งเจ้าพระยายามที่ผ่านสายตาจากเรือริเวอร์ซันที่มีมุมมองทั้งจากภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือจากดาดฟ้าที่รับลมธรรมชาติและความสดชื่นจากแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ การดำเนินชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำ ภาพเด็กๆ โบกมือน้อยๆ ทักทาย เป็นกำไรของนักท่องเที่ยวโดยแท้
- เข้าสู่เมือง บรรยากาศเปลี่ยนจากบ้านทรงไทยประดับประดาด้วยดอกไม้สีสดมาเป็นสิ่งก่อสร้างทันสมัย
- ผ่านพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นเวลาพอเหมาะที่แสงอาทิตย์จับต้องสีทองและลวดลายไทยอันอ่อนช้อยงดงาม โดยเฉพาะการมองจากเรือที่กำลังล่องอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา คือ ภาพที่งดงามตื่นตาตรึงใจ
- ผ่านวัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ มีความโดดเด่นเป็นสง่า โดยเฉพาะเมื่อแสงอาทิตย์ยามบ่ายส่องต้องลวดลายที่ประดับด้วยถ้วยชามสังคโลกจากเมืองจีน พระปรางค์องค์นี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี
15.30 น. 
(โดยประมาณ)
ถึงท่าเทียบเรือที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
การที่ได้ล่องเรือตามแม่น้ำเพลิดเพลินกับธรรมชาติ ผนวกกับสถานที่ต่างๆ ที่ท่านได้ผ่าน นับเป็นการพักผ่อนอย่างคุ้มเวลา และเป็นการให้รางวัลแก่ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดอีกทางหนึ่ง
Free business joomla templates