1. Reservation แผนกรับจองทัวร์

- วุฒิปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

- อ่าน เขียน  พูด  ภาษาอังกฤษ ได้ดี

2. Marketing - ฝ่ายการตลาด

- วุฒิปริญญาตรี  สาขาการตลาด

- มีใจรักด้านการตลาด

3. Hostess พนักงานต้อนรับบนเรือ

- รู้เรื่องอาหาร และเครื่องดื่ม ทั้งการจัดการและเสริฟอาหาร

- อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษ ได้ดี

4. Bartender

- ช/ญ

- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานเสิร์ฟ

- ช/ญ

- อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษ ได้ดี

ถ้าได้ภาษาญี่ปุ่น  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. กลาสีเรือ

- วุฒิม.3 ขึ้นไป

7. Supervisor / Boat  Manager

- ช/ญ

- มีประสบการณ์ด้านบริการ

- รู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

8. Bus Boy - ผู้ช่วยเสิร์ฟ

- ชาย วุฒิ ม.3

9. พนักงานดูแลเครื่องเสียง (D.J.)

- มีประสบการณ์  มีความรู้เรื่องไฟฟ้า และระบบแอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Free business joomla templates