IMG_0496
IMG_0500
IMG_0503
IMG_0674
IMG_0795
IMG_0971
IMG_1293
IMG_1320
IMG_1327
IMG_1343
IMG_1354
IMG_1427
IMG_1428
IMG_1494
IMG_1508
IMG_1625
IMG_6273-2
IMG_6747
JMG-0029-2
JMG-0043-2
JMG-0325-2
บริษัท ริเวอร์ซันครูส จำกัด รับจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ ซึ่งท่านเป็นผู้เลือกเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยว วัน และระยะเวลาของการเดินทาง อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับงบประมาณของท่านเป็นเกณฑ์ และทาง " ริเวอร์ซัน " พร้อมและยินดีที่จะทำการสำรวจเส้นทางสถานที่ที่ท่านเลือก โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มไม่ว่าท่านจะใช้บริการของ "ริเวอร์ซัน " หรือไม่
การไปเที่ยวด้วยกันให้สนุก ต้องเริ่มจากจุดของความ " จริงใจ " ข้อความนี้มิใช่เป็นเพียงสโลแกนเพื่อเป็นคำคล้องจองเท่านั้น แต่เป็นกติกาที่ " บริษัท ริเวอร์ซันครูส จำกัด " ถือปฎิบัติมาตลอดเวลากว่า 10 ปี และจะยังคงสืบทอดความจริงใจนี้ให้ริเวอร์ซันทุกรุ่นรักษาไว้ตลอดกาล เพราะธุรกิจที่ " ริเวอร์ซัน " ดำเนินการอยู่ได้รับความไว้วางใจจาก สายการบินแห่งชาติ คือ Thai Airways International และ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ใช้บริการของ " ริเวอร์ซัน " มาเป็นเวลาติดต่อกันหลายปี ทำให้ "ริเวอร์ซัน" ภาคภูมิใจที่จะรักษาความดี และมีมาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป

"ด้วยความจริงใจ ที่ต้องการให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุด"

Free business joomla templates